THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ SẢN XUẤT VÀ NHÂN VIÊN KHO TẠI CÔNG TY CÁP ĐIỆN LS VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ SẢN XUẤT VÀ NHÂN VIÊN KHO TẠI CÔNG TY CÁP ĐIỆN LS VIỆT NAM

Tuyển kỹ sư sản xuất và nhân viên kho tại công ty điện LS Việt Nam

Chi tiết