Đức Tín Land tuyển dụng vị trí Trưởng phòng kinh doanh & Team leader  Lương cơ bản - chưa tính...

Đức Tín Land tuyển dụng vị trí Trưởng phòng kinh doanh & Team leader 

Lương cơ bản - chưa tính hoa hồng: 
- Trưởng Phòng: 8.000.000 - 10.000.000
- Team Leader:  6.000.000 - 8.000.000

Thông tin nộp hồ sơ:
- Ứng viên nộp hồ sơ qua mail: info@hr-outsourcingvietnam.com
- Hoặc gọi vào sđt: 0909 326 854 để được sắp xếp lịch phỏng vấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC